KUĆA U PRIRODI

Projekt kuće u prirodi, na obroncima Zagrebačke gore. Kuća je nenametljiva, jednostavna prizemnica. Pokušali smo pronaći elementarnu strukturu koja je u skladu s okolišem, izvana i iznutra. Zato nas toliko i podsjeća na strukturalizam u arhitekturi iz 60'tih godina prošloga stoljeća.

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


NAŠE GOOGLE KUĆE

Pomoću Google Eartha smo posjetili nekoliko naših kuća projektiranih i započetih sa gradnjom prije više godina, a o kojima nismo imali nikakvih drugih informacija. Većina ih je još nezavršena, a neke od nezavršenih su useljene. Od dvadesetak projekata koje smo tražili uspjeli smo naći samo deset, ostale ni Google Earth nije snimio.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


PROJEKTI NISKOENERGETSKIH I PASIVNIH KUĆA

Odgovornost prema okolišu uz što manju energetsku ovisnost od temeljne je važnosti prilikom planiranja energetski učinkovite gradnje.

U javnosti sve više raste svijest o potrebi ovakvog načina razmišljanja prilikom projektiranja i gradnje obiteljske kuće, jer se osim uštede za troškove grijanja i hlađenja, te smanjene emisije CO2 u okolinu, ujedno povećava ugodnost življenja i produljuje životni vijek zgrade.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


SKICA POSTAJE STVARNOST

Projekt sa seli arhitektonske skice u stvarni prostor. S gradnjom niskoenergetske kuće obitelji Jelušić primičemo se završnoj fazi kada će kuća poprimiti svoj konačan izgled.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


ADAPTACIJA TAVANA

Završili smo projekt proširenja dva stana na zadnjem katu stambene zgrade u neiskorišteni tavanski prostor. Potpuno je uklonjena stara drvena konstrukcija tavana i zamijenjena čeličnim okvirima koji su nam omogućili fleksibilno projektiranje. Vanjski izgled zgrade ostao je nepromijenjen.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


6 GODINA JEDNOG PROJEKTA

Od 2007 do 2013 projektirali smo na istoj parceli 3 različita projekta, od stambene zgrade do obiteljske kuće koja je napokon i izvedena. Promjene društvenih i obiteljskih prilika samih vlasnika rezultirale su stalnim izmjenama projektnoga zadatka. Bez obzirna na razlike na sva 3 projekta vidljiv je slijed i isti pristup oblikovanju.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


ZAPOČELA GRADNJA KUĆE U NOVALJI

Realizacija prve od 4 kuće projektirane u prolijeće 2013. godine. Pomoću 3D modela definiran je konačni izgled kuće i završen kompletan glavni projekt sa fizikom zgrade i troškovnikom. Kuća će biti u razredu A.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


PREUREĐENJE STANA - NOVI POGLED

Stanu sa lijepim vizurama na grad, kod kompletnog preuređenja interijera, projektirali smo i nove vanjske otvore, te mu tako dali nove, veće i još ljepše poglede.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


NAJBOLJA KOMBINACIJA MATERIJALA ZA VANJSKI ZID

Kuća u Vodicama zida se sa porobetonskim blokom debljine 25 cm sa unutarnje strane i punim kamenim zidom debljine 25 cm sa vanjske strane. Porobeton će uz svoju konstruktivnu ulogu davati potrebnu toplinsku izolaciju, a puni zid od kamena će uz lijepu strukturu pročelja, svojom velikom masom doprinijeti sprečavanju toplinskog vala u ljetnim mjesecima. Za Dalmaciju je to jedna od najboljih mogućih kombinacija materijala za vanjski zid.

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


PROLJEĆE 2013 - 4 ZAVRŠENA IDEJNA PROJEKTA (TROGIR, NOVALJA NA PAGU, RIJEKA I IVANIĆ GRAD)I

4 projekta u postupku ishođenja rješenja o uvjetima građenja u raznim dijelovima Hrvatske. Pripremamo se za izradu glavnih projekata, razgovaramo sa investitorima oko detalja.

Za sve 4 kuće zajedničko je da su investitori mlade obitelji koje žele suvremeno oblikovanu i funkcionalno projektiranu kuću i naravno, energetski štedljivu.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


NISKOENERGETSKA ZAMJENSKA KUĆA U DUBRAVI

Krenula je gradnja niskoenergetske kuća u razredu A uštede toplinske energije. Postojeća kuća je srušena, napravljeno iskolčenje i nanosna skela te su počeli iskopi. Do zime je planiran završetak do krova.

Kuća će se graditi od Ytonga u debljini zida od 30 cm sa Multiporom od 20 cm kao toplinskom izolacijom. Cijeli tijek gradnje pratiti će se na internetu, televiziji i tiskanom izdanju 24 sata.

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


SAJAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Magnituda projekt d.o.o. sudjeluje na Sajmu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 19.-23. rujna 2012. godine na Zagrebačkom Velesajmu u sklopu Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj.
KONZOLNE STEPENICE

Na gradilištu u Velikoj mlaki postavljene su unutarnje konzolne stepenice. Projektirane su dovoljno široke i sa niskom visinom između stuba kako ne bi bilo potrebe za ogradom. Osjećaj kod hodanja po njima je odličan. Progib same stepenice kod nagaza je zanemariv.

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


KUĆA U HRVATSKOM LESKOVCU

Na vrlo uskoj i nepravilnoj građevnoj čestici izgradili smo malu obiteljsku kuću vrlo racionalnog tlocrta. Čekamo prvu zimu da se uvjerimo u štedljivost energije za grijanje jer je bez obzira na projektiranu debljinu zida od 30 cm naknadno u gradnji dodana dodatna toplinska izolacija.

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


IZVOĐENJE PRVE OBITELJSKE KUĆE TIPA "MIA"

U Kostreni se prvi put izvodi obiteljska kuća tipa "Mia". Kao i obično ima dosta promjena od osnovnog tipa, no glavni volumen i organizacija prostora su ostali isti.

 

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


CIJENA IZVOĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

Za procjenu cijene izvođenja obiteljskih kuća poslužit će tablica u kojoj je prikazana orjentaciona struktura troškova izvođenja ovisno o tipu (katnica, prizemnica ili niskoenergetska). Iznosi u tablici odnose se na cijene pojedinih faza radova iskazanih po m2 građevne bruto površine, a koji se zbrajaju sve do konačne faze ''ključ u ruke''.

 

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


OBITELJSKA KUĆA TIP 'NINA' - SUKOŠAN

Posjetili smo gradilište u Sukošanu na kojem se izvode završni radovi pred useljenje na našem projektu, obiteljskoj kući tip 'Nina'. Bez obzira na manje promjene na pročelju kuće stvaran izgled i 3D prikaz iz kataloga projekata vrlo su slični.

 

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJAKUĆA U STUPNIKU

Još jedna obiteljska kuća u razredu A uštede toplinske energije. Jednostavan i moderan projekt sa ukupnom debljinom zida od 50 cm od kojeg je 20 cm toplinska izolacija.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


OBITELJSKA KUĆA TIP "SANJA" - DICMO

Posjetili smo gradilište u Dicmu na kojem se izvode završni radovi na našem projektu, obiteljskoj kući tip "Sanja"

Za koji mjesec je useljenje i čekamo prve informacije investitora o grijanju i hlađenju kuće.

I sami smo se iznenadili koliko je kuća u prirodi slična našem 3D prikazu iz kataloga projekata.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


OBITELJSKA KUĆA TIP "NISKOENERGETSKA 1" - ZAGREB

Naš prvi tip niskoenergetske kuće kojeg je projektirao prof. Ljubomir Mišćević, dipl. ing. arh., pionir u projektiranju niskoenergetskih i pasivnih kuća. Kuća je projektirana prije 7 godina i do danas ih je izvedeno desetak, u raznim varijantama po cijeloj Hrvatskoj.

Ovo je verzija projekta na južnim obroncima Zagrebačke gore.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA


KATALOG PROJEKATA

Izbor projekata kuća arhitektonski oblikovanih i prikladnih za podneblje i okoliš u kojem će se graditi. Svaki od prikazanih projekata moguće je  dodatno prilagoditi i izmijeniti po potrebama Vaše obitelji.

Sve projekte moguće je kupiti i u paketu sa materijalom za zidanje konstrukcije sa dopremom na gradilište.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT OBITELJSKE KUĆE - ZADAR

Jedan od naših projekata u Zadru, u blizini nove sportske dvorane popularno zvane "Peka".

POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT OBITELJSKE KUĆE - VELIKA MLAKA

Na gradilištu u Velikoj mlaki završeni su grubi građevinski radovi i ugrađena je vanjska stolarija. Instalateri upravo postavljaju unutarnji razvod vode i odvodnje. Na kući je bez dodatne toplinske izolacije na vanjskim zidovima debljine 40 cm projektom postignuta potrošnja od samo 61 kwh/m2 godišnje. To se već sada osjeti, jer je proteklih dana bilo oko -10 C, a sada je već cijeli tjedan skoro 20 C toplije.

Bez obzira na zatopljenje u kući je još uvijek strašno hladno jer toplina nikako ne zagrijava toplinski dobro izoliranu kuću. Instalateri se smrzavaju. Sa investitorima biramo boje za pročelje.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT KUĆA SA VIŠE STANOVA ZA TRŽIŠTE - SV. HELENA

Neprodani stanovi, recesija...


 

PROJEKT KUĆE SA VIŠE STANOVA ZA TRŽIŠTE POSTAJE PROJEKT OBITELJSKE KUĆE - ZAGREB

Recesija... Ovaj put smo sa investitorom napravili rješenje koje će ublažiti stagnaciju prodaje stanova za tržište.

Naš projekt, sa već ishođenim dozvolama preprojektiran je iz "urbane vile" sa 3 stana u pasivnu obiteljsku kuću za stanovanje jedne obitelji.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

OBITELJSKA KUĆA NASTALA KOMBINACIJOM TIPA "KATARINA" I TIPA "DANIJELA" - ZAGREB

Često se od naših već gotovih projekta, napravi neka izmjena, ili se od više gotovih projekata napravi neki posve novi.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT MALE OBITELJSKE KUĆE - ZAGREB

Mala uska kuća projektirana za vrlo usku građevinsku česticu. Investitori su tražili pogodan tip već gotovog projekta, ali na tako specifičnu lokaciju jednostavno nije mogao stati ni jedan standardni tip kuće.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT OBITELJSKE KUĆE - ZELINA

Naš projekt u gradnji. Odabir materijala za gradnju jedan je od važnijih odluka. Najčešće ovisi o cijeni, ali i o pogodnostima koje pružaju različiti građevinski materijali.

No prije odabira materijala je potrebno napraviti kvalitetno idejno rješenje kuće, dobro ju oblikovati, napraviti odgovarajući prostorni raspored i orijentaciju prostorija. Odabir materijala dolazi tek nakon toga.


 

OBITELJSKA KUĆA TIP "DANIJELA" - OTOK IŽ

Kuća tip "Danijela" građena od Ytonga debljine zida 30 cm bez ikakve dodatne toplinske izolacije u Dalmaciji ima uštedu toplinske energije na pragu B kategorije.


 

PROJEKT KUĆE SA VIŠE STANOVA ZA TRŽIŠTE - SV NEDELJA

Kuća sa 3 stana projektirana na drugačiji način od većine stanova u sličnim kućama. Svaki stan ima svoju unikatnu priču koju su kupci prepoznali i odlučili se za kupnju.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA

PROJEKT KUĆE SA VIŠE STANOVA ZA TRŽIŠTE - MARKUŠEVAC

Kuća sa 2 stana koja će vrlo vjerojatno ostati samo 3D model.


 

OBITELJSKA KUĆA NASTALA IZMJENOM TIPA "SNJEŽANA" - ZAGREB

Naši investitori često imaju dilemu oko izgleda, nagiba i vrste materijala krova. Svaki je krov dobar ako se ispravno projektira i izvede.


 

PROJEKT KUĆE SA 3 STANA ZA 3 OBITELJI - ZAGREB

3 prijatelja sa svojim obiteljima su ušli u zajedničku investiciju gradnje vlastitih stanova. Zahtjevan je projekt zadovoljiti toliko različitih investitora, a na istoj kući. Projekt smo uspješno završili i ishodili dozvole. Kuća je trenutno u ROH BAU fazi i izvode se unutarnji završni radovi.


 

PROJEKT PASIVNE KUĆE - SAMOBOR

Gradnja je započela, a na gradilištu sve izgleda kao da nije. Potrošeno je dosta vremena na bušenje bunara koji će biti glavni medij za toplinsku pumpu koja je srce sustava grijanja i hlađenja buduće pasivne kuće. Uskoro kreće izvođenje temelja.


 

PROJEKT KUĆE - PRIMOŠTEN

Siječanj 2012, sunčani zimski dan u Primoštenu. Vanjska temperatura je 5 C, temperatura na južnoj terasi 18 C. U kući je ugašeno grijanje i temperatura je 28 C.


 

OBITELJSKA KUĆA TIP "IVANA" - RUGVICA

Jedna od naših najprodavanijih kuća, kontinentalna prizemnica "Ivana", nastala prilagodbom mediteranskog tipa "Nadija" u kontinentalnu kuću. "Ivana" je prizemnica, ali je zbog strmijeg nagiba krova prilagođenog kontinentu dobila i potkrovlje.


 

OBITELJSKA KUĆA TIP "NISKOENERGETSKA 1" - VELIKA GORICA

Jedna verzija kuće tipa "niskoenergetska 1" u gradnji. Investitore je privukao izgled kuće, a ne sama činjenica da je kuća niskoenergetska.


 

VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA - VELIKA GORICA

Projekt višestambene zgrada arhitekata Ivane Ergić, Vesne Milutin i Tomislava Rukavine nastao u razdoblju od 2006 do 2009 godine suradnjom arhitektonskih ureda Capsula, Bijela i Magnituda.

Zgrada je nominirana za nagradu “DRAGO GALIĆ” za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture u 2009. godini.


POGLEDAJTE
VIŠE INFORMACIJA